Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

“Som guerrers i guerreres, farem el possible perquè aquesta malaltia sigui coneguda i no temuda i puguem lliurar-nos, per fi, de l’estigma.”

El mes que ve commemorarem el Dia Nacional de l’Epilèpsia. És el 24 de maig i hem d’aconseguir que, des de molts racons, des de molts mitjans, des de molts altaveus, es parli d’epilèpsia. Ho tenim molt difícil, si. Però som guerrers i guerreres, farem el possible perquè aquesta malaltia sigui coneguda i no temuda i puguem lliurar-nos, per fi, de l’estigma.

Sabeu que, encara que ja no formo part de la Junta Directiva de l’Associació Nacional de Persones amb Epilèpsia – ANPE, segueixo col·laborant amb ella. Des d’allà estan posant-se en contacte amb organismes oficials i grans empreses perquè el dia 24 il·luminin els seus edificis o llocs representatius de taronja, que és el color de l’epilèpsia a Espanya. Altres anys s’ha aconseguit il·luminar la font de Cibeles, l’edifici de l’Assemblea de Madrid, al Congrés dels Diputats, diversos edificis a les Illes Canàries i en altres ciutats d’Espanya. Aquest any crec que ja tenen confirmat l’ajuntament d’Alcobendas, el Senat, la Fundació ONCE i la seu de la Comunitat de Madrid.

És un gest només, però si aconseguíssim que aquest gest fos acompanyat d’alguna entrevista a algun mitjà amb àmplia difusió … Hem algun que ja ens ha donat l’oportunitat, però és una emissora petita, Radio Enlace, la ràdio d’Hortaleza (districte de Madrid ) a la qual, per descomptat donem les gràcies, perquè segur que amb el seu suport i ajuda arribem a algú, que és del que es tracta. Jo ho intentaré. Escriuré allà on em sembli, a veure si hi ha un lloc, on ens facin buit i ens donin veu. És importantíssim que ens coneguin, que coneguin la malaltia, que coneguin a persones amb epilèpsia, que sàpiguen de les nostres llums i ombres, però que sàpiguen la veritat, no els rumors que corren i que la literatura i el cinema han fet que la gent cregui.

“Us animo a que, si podeu, si teniu l’oportunitat, us uniu a la nostra campanya de tenyir de taronja tot el país el dia 24 de maig”

Us explico, també que, a Madrid, estem en plena campanya electoral. Sabeu que estic ficada en política i, allà on puc, dic que tinc epilèpsia perquè sàpiguen que una persona amb epilèpsia també pot dedicar-se a la política.

Us animo a que, si podeu, si teniu l’oportunitat, us uniu a la nostra campanya de tenyir de taronja tot el país el dia 24 de maig, que a tot Espanya s’assabentin de quin commemorem aquest dia; d’organitzar algun esdeveniment per parlar d’aquesta malaltia. Tots podem posar el nostre granet de sorra. Segur. TOTS JUNTS SOM MÉS FORTS.

Leave a Reply

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.