El meu nom és Enric, tinc 21 anys i sóc epilèptic.

Tinc epilèpsia des de que tenia un any, es a dir, era molt petit. No sabia lo que era l’epilèpsia, ni lo que m’esperava per viure.

Les meves crisis són focals, però els metges no estan segurs.

Al principi quan era molt petit anava a l’Hospital San Joan de Déu, fins que vaig tindre 15 anys que es va jubilar la meva doctora. Després vaig anar a un metge privat fins als 18, i finalment, ara estem amb una doctora que es diu Sierra.

“De cada grup d’amics si m’agrada que una o dos persones sàpiguen que es l’epilèpsia, o com reaccionar davant d’una crisis.”

La medicació al cap dels anys ha anat canviant, quant era molt petit, només prenia, Trileptal amb xarop, després em van donar el Depakine, em van donar el Kepra i ara m’han donat el Topamax.
Normalment, això de dir que tinc epilèpsia es una cosa que no m’agrada dir a tothom però, de cada grup d’amics si m’agrada que una o dos persones sàpiguen que es l’epilèpsia, o com reaccionar davant d’una crisis. A la meva escola tinc dos companys que si em dóna una crisis sabrien com reaccionar, i això és important.

Normalment tinc crisis cada mes, mes i mig, tot i que ara en aquest moments els metges no saben si es epilèpsia o ansietat. Normalment les meves crisis són totes iguals, és a dir, per lo que m’han dit, jo normalment primer, si les noto, aviso a algú, (tinc la crisis) i desprès ja torno a la normalitat. No em cal descansar.

Per sort tots els meus millors amics saben també que tinc una aplicació al mòbil que es diu Safe365, serveix per localitzar les persones, ideal per si em dóna una crisis o em passa alguna cosa. Té un botó que truca els meus contactes més íntims.

Faig natació des dels dos anys, perquè em relaxa, però hi ha hagut metges i amics que m’han dit que ho deixi, ja que s’hi em dóna una crisis quan estic a l’aigua em puc ofegar.

Leave a Reply

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.